نوار تست قند خون گلوکوکارد ۰۱

نوار تست قند خون گلوکوکارد 01 با حداقل میزان خون و بالاترین دقت

مورد تایید گابریک و انجمن دیابت

توضیحات

نوار تست قند خون گلوکوکارد ۰۱ با کمترین میزان خون در دنیا( خون مورد نیاز ۰/۳ میکرولیتر )

کدگزاری و کالیبراسیون اتوماتیک

محتوی هربسته ۵۰عدد